Годишен технически отчет на Асоциация Деметра 2017 г.