Hotline

Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие 0700 40 150

Гореща телефонна линия за пострадали от сексуални посегателства 0800 18 017

Национална  телефонна линия за деца

116 111