Специализирана програма за извършители на домашно насилие. Център по превенция на насилието и престъпността, гр. Бургас