СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-02.11.2014