Проект XV: „Организиране и провеждане на състезание по Боче за деца със специални образователни потребности“