Проект XIX: „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в процеса на деинституционализация“