Проект VII: „Разработване и разпространение на модела „Координиран отговор на общността” в България, мониторинг и добри юридически практики за ефективно приложение на закона за защита от домашно насилие“