Проект V: „Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стариране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора“