Проект: Пилотиране на интегриран подход в защитата на жертвите на домашно насилие, чрез включване на специализирана програма за работа с извършители по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН“