Проект ІІІ: „Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие“