Проект I: „Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа“