Проект за подкрепа на жени и деца преживели насилие по време на COVID 19 пандемията