Проект: „Системност и устойчивост в прилагането на Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие“