Обучение за обучители – специалисти по човешки ресурси: Подкрепа за жертвите на домашно насилие