Обучение за мултипликатори – специалисти по човешки ресурси: Подкрепа за жертвите на домашно насилие