Годишен технически отчет на Асоциация Деметра 2018 г.