Годишен финансов отчет на Асоциация Деметра 2023 г.