Годишен финансов отчет на Асоциация Деметра 2020 г.