Годишен финансов отчет на Асоциация Деметра 2019г.