Годишен финансов отчет на Асоциация Деметра 2018г.