Годишен финансов отчет на Асоциация Деметра 2017г.