ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в „Център по превенция на правонарушенията“ на 27 ноември 2023 г.