Специализирана програма за извършители на домашно насилие, Център по превенция на правонарушенията, град София