Център за социална рехабилитация и интеграция за лица преживели насилие и Център по превенция на насилието и престъпността, гр. Бургас