Брошура по проект : „Умение за успешна социална интеграция след институционална грижа“ Финансиран от ОАК Foundation Швейцария и VULLUM FONDEN Дания