68-та сесия на Комисията на ООН за положението на жените („Ускоряване на постигането на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета чрез справяне с бедността и укрепване на институциите и финансирането с оглед на пола”).