28.11.2013г. заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на проект „ Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен”