Учениците от всяко едно от десетте училища в гр. Бургас и Бургаски регион включени в проекта, завършиха участието си в проекта като изготвиха и презентираха избраните от тях включени в проекта теми, свързани с най-нашумелите и интересни въпроси за младежите