Участие в семинар в хотел Аква – Бургас – 17.02.2015г.