«Утвърждаване и прилагане на методика за прилагане на специализирана програма за извършители на домашно насилие и мултидисциплинарно взаимодействие с експерти от различни институции във връзка с прилагането й», финансиран от Министерството на правосъдието. Срок за изпълнение: 6 месеца