Съобщение до медиите: Превенция на сексуалния тормоз: проучване и стартиране на програма за превенция на социалната патология – сексуален тормоз в пет европейски държави