[:bg]Стартираха обученията на специалисти, работещи с деца и младежи през втората година от изпълнение на Проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация“.[:en]They started training for professionals working with children and youths during the second year of the implementation of the project „Prevention of sexual exploitation of children in the context of deinstitutionalization.“[:]