„Спрете насилието във връзката. Насилието не е любов!“