Снимки от Заключителна Конференция по ПРОЕКТ: Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа с финансовата подкрепа на OAK FOUNDATION и VELUX FONDEN