Семинарът се организира в Бургас, тъй като в града има добре функциониращ Кризисен центъра за жени и деца жертви на насилие.