ПРОЕКТ: ”Умения за успешна,социална интеграция след институционална грижа” Семинар на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”