Проведе се семинар за институции, които работят по прилагане на Закона за защита от домашно насилие По проект „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен”