През месец август екипът по проекта представи на еднодневна, работна среща с професионалисти- „Методика за обучение и провеждане на обучения и доброволчески дейности и инициативи по проблемите на основните човешки права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата