Предотвратяване настаняването в институции чрез предотвратяване на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск от 7 до 18 години