ОБЯВА за свободни работни места в Кризисен център за деца преживели насилие гр. Средец