[:bg]Обучителен семинар за професионалисти от Регион Пловдив [:en]Training seminar for professionals from the Plovdiv Region[:]