На 24 – 25.10.2013г се проведе обучение на специалисти, работещи по случаи на насилие и трафик. Кризистна интервенция в „Център за превенция на насилието и престъпността” гр.Бургас. Гостуваш лектор – Mr. Norbert Ceipek- Директор на „Кризисен център за деца, жертви на международен трафик” гр. Виена, Австрия.