На 07.02 .2014г. представители на Асоциация „Деметра” взеха участие в работна среща в рамките на проект „Правосъдие- приятел на детето”.