Насърчаване на доброволческите действия и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията , ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години“