Кампания за борба с домашното насилие: „Спрете насилието, подкрепете живота!”