ЗАЕДНО ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция)