В пет от десетте училищата, включени в проекта, предварително обучените деца, проведоха кампании и презентации по модела „връстници обучава връстници: сред своите съученици.