Асоциация Деметра с приемна за жертви на домашно насилие в гр.София