Нов Проект на „Асоциация Деметра“ за помощ и подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие в гр.София